پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس آموزش کارکنان
کارشناس آموزش کارکنان
 نام ونام خانوادگی  کیومرث امیدی 
 سمت کارشناس آموزش 
 مدرک تحصیلی لیسانس
 سوابق خدمتی  مسئول حراست دکتر جوانشیر-رئیس گروه حقوق ثبتی -مسئول دوره آموزش ضمن خدمت 
 شرح وظایف ثبت نام فراگیران -هماهنگی با استاد جهت تدریس دورهها-برگزاری آزمون پایان دوره -صدور گواهی آموزشی 
 پست الکترونیکی 
چاپ | ارسال به ديگران  |