پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مسئول فارغ التحصیلان
مسئول فارغ التحصیلان
 نام ونام خانوادگی محبوبه  محمدی 
 سمت  مسئول فارغ التحصیلان 
 مدرک تحصیلی لیسانس
 سوابق خدمتی  مسئول دفتر امور اداری-مسئول دفتر ترویج -کارشناس آموزش در علمی کاربردی -مسئول فارغ التحصیلان
 شرح وظایف  کارهای مربوط به امور دانشجویان -پیگیری امور دانشجویان فارغ التحصیل شده از دانشگاه علمی کاربردی- پیگیری دانشنامه 
 پست الکترونیکی  
چاپ | ارسال به ديگران  |