پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - روابط عمومی
روابط عمومی

  نام ونام خانوادگی 

 حسن فریمانه 

 سمت 

 مسئول روابط عمومی 

مدرک تحصیلی

  لیسانس

سابقه خدمت 

 مسئول دفتر حوزه ریاست سازمان - کمک کارشناس اداره بازنشستگی -

 پست التکرونیکی

 
چاپ | ارسال به ديگران  |