پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تماس
تماس
embed'>شماره تماس  :

embed'> ریاست مرکز :         02632302185

embed'> معاونت آموزشی :    32316747 026

embed'>معاونت اداری :        02632318514

embed'> فناوری اطلاعات :   026323318508

embed'> روابط عمومی :       02632305476     

embed'>   حراست :           02632311572          

embed'>   مالی :               02632318517

embed'>  دور نگار :            02632301144

embed'>صندوق پستی :      3159814411

آدرس پستی :   استان البرز اتوبان تهران کرج  خروجی شهرک جهان نما جنب مخابرات کوثر مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر
چاپ | ارسال به ديگران  |