پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معرفی مرکز
معرفی مرکز

                               

معرفی مرکزآموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر :

     مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر ،با هدف تربیت وباز آموزی نیروی انسانی متخصص وماهر مورد نیاز وشاغل سازمان جنگلها ،مراتع وابخیزداری کشور و آشنا نمودن آنان با آخرین پیشرفت ها وتحولات علمی وعملی به عنوان یک مرکز آموزش ضمن خدمت منابع طبیعی ،فعالیت خود را رسما از سال 1364 ،تحت پوشش دفتر آموزش سازمان آغاز کرد .     

   مرکز با وسعت 11هکتار عرصه کاری ،در کنار آزاد راه تهران -کرج نرسیده به پل هوایی کلاک واقع  شده است .همجواری با بزرگ ترین وقدیمی ترین دانشگاه معتبر در زمینه آب وخاک ،یعنی (دانشکده منابع طبیعی تهران ) ونیز نزدیکی به تهران و واقع شدن در مرکز تلاقی راه های ارتباطی سایر مراکز آموزش عالی ،موقعیت مناسب ومتمایزی برای این مرکز بوجود آورده است .

در 19 اسفند 1377 در سالروز بزرگداشت استاد فقید ،مرحوم دکتر کریم جوانشیر  ،طی مراسمی نام مرکز آموزش منابع طبیعی کلاک به نام دکتر جوانشیر تغییر یافت  .

  

  اهم فعالیتهای صورت گرفته در مراکز از بدو تأسیس:

از سال( 1299-1336 ) : آموزش داوطلبین ژاندارمری کارکنان وافراد آزاد در سطح کمک مهندسی به منظور انجام امور فنی – حفاظت از جنگلها- مدیریت واحدهای جنگلبانی و جنگلداری

سال 1336: تاسیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع در گرگان و آموزش 144 نفر در طی 6 دوره در سطح معادل لیسانس با استفاده از مدرسین سازمان و FAO

سال 1321-1342: آموزش بیش از 1000 نفر در رشته های جنگل ، مرتع خاک در سطح فوق دیپلم مورد تایید وزارت علوم

سال 1343: گشایش آموزشگاه حرفه ای منابع طبیعی چالوس و آموزش متوالی تعداد 509 نفر در سطح جنگلبان و همتراز آن

سال 1355-1354: تشکیل شورای برنامه ریزی آموزش

سال 1362: نگرش جدید به اهمیت و ضرورت فعالیت های آموزشی و تامین نیروی انسانی در سازمان

سال 1364: تکمیل ساختمان موجود در ایستگاه کلاک و احداث خوابگاه و فضای آموزشی در محوطه آن به منظور آموزش و تامین نیروی انسانی

سال 1366: شروع احداث مرکز آموزش کلارآباد و بهره برداری آن درسال 1370

 سال 1366: شروع به کار رسمی مرکز آموزش کلاک (در سال 1377 به دکترجوانشیر تغییر نام یافت )

  سال 1366 تا1370 :

تدوین طرح آموزش و تامین نیروی انسانی در سطح معادل کاردان

 تدوین طرح آمو زش و تامین نیروی انسانی در سطح معادل کارورز (جنگلبان

-تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی کلارآباد

-تکمیل و تجهیز ساختمان آموزشی و اداری کلاک

-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فنی و اداری در سال 1370 تعداد 9280 نفر  روز شامل 9دوره امور حقوقی و بازرسی 4 دوره جنگلداری 9 دوره بهره برداری 4دوره جنگل کاری 3 دوره صنایع چوب 4دوره مرتع 3 دوره مهندسی 2 دوره ممیزی اراضی 2 دوره مطالعات و هماهنگی – اداری مالی و طرح و برنامه بودجه در مرکز آموزش مدیریت دولتی

آموزش زبان انگلیسی 3 دوره – آموزش توجیهی منابع طبیعی برای همکاران انتقالی از جهاد

سال 1370: تکشیل معاونت آموزش و ترویج با 3 دفتر آموزش ، ترویج و مجله جنگل و مرتع شروع فصلی نوین در آموزش سازمان

سال 1370: شروع به کار رسمی مرکز آموزش کلارآباد

- ازسال1373تا1379:برگزاری 3 دوره کارشناسی ارشد ITCمشترک با دانشگاه واخینگن هلند در مرکز دکتر جوانشیر به تعداد   42نفر فارغ التحصیل

سال 1380 تا1392: تهیه پودمان آموزشی رشته شغلی جنگل و مرتع و تصویب آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( از اولین دستگاه های تهیه کننده پودمان شغلی ).

برگزاری آموزشهای ضمن خدمت در راستای نیاز سنجی های انجام شده ستادی واستانی منطبق با سیاست های سازمان بصورت متوالی وسالیانه(وظیفه اصلی)0

برگزاری دوره های هفت گانه ICDL وIT در سراسر کشور برای کلیه کارکنان و مدیران سازمان .

برگزاری دوره های مقطع دار  علمی کاربردی در رشته های منابع طبیعی تاکنون با استفاده از ظرفیت های موجود (کسب رتبه های اول و دوم )

- برگزاری کارگاه های آموزشی بین المللی در مراکز سازمان

بازنگری پودمان های آموزشی (افزایش عناوین دوره ها از 328 به 520 دوره)

سال 1390: اخذمجوز تشکیل کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی در سازمان.

سال1391: اخذ مجوز برگزاری دوره های کارشناسی ارشد وبرگزاری دوره های غیر حضوری و انجام صددرصد تعهدات تقویم آموزشی بهره برداران وکارکنان .

سال1392:راه اندازی سخت افزار ونرم افزار جامع فراگیران ،پیگیری ایجاد پژوهشکده ،دوره های جدید بهره برداران وکارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای علمی کاربردی.

سالهای 1392تا 1396 : برگزاری دوره های کارشناسی ارشدپیامدهای تغییر اقلیم وکارشناس وکاردانی حقوق ثبتی.

سال1394تصویب رشته کارشناسی مهندسی آبخیزداری شهری وگرفتن تاییدیه دروس سرفصل های مربوطه.

سال 1397تهیه وتنظیم سند تحول مراکز آموزش سازمان(سند حاضر)

 

چاپ | ارسال به ديگران  |