آموزشی
دوره آموزشی اصول ومبانی حقوق منابع طبیعی با کد 1300/02/7618/07 در محل سالن غدیر سازمان جنگلهابه صورت حضوری ومجازی برگزار گردید.
11 تير 1399 ساعت 11:21
مأموریت اصلی دفتر ترویج، تقویت نقش و مشارکت مردم است سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در نشست هم اندیشی با مدیر و کارشناسان ‏دفتر آموزش ‏و ترویج گفت: در بخش ترویج، سازمان اقدامات درخور توجهی انجام داده است و فلسفه ایجاد دفتر ترویج و ‏آموزش این ‏است که بتواند با تقویت نقش و مشارکت مردم به اهداف منابع طبیعی جامه عمل بپوشاند.‏
8 ارديبهشت 1399 ساعت 8:58
19 اسفند 1398 ساعت 10:39
16 بهمن 1398 ساعت 11:46
14 بهمن 1398 ساعت 9:47
7 بهمن 1398 ساعت 12:18
7 بهمن 1398 ساعت 12:3
7 بهمن 1398 ساعت 12:0
7 بهمن 1398 ساعت 11:51
جلسه همکاری فی مابین موسسه آموزش وترویج وزارت جهاد کشاورزی با دفتر آموزش وترویج سازمان جنگلها ومراتع ،مورخ 98/10/30 برگزار گردید.
1 بهمن 1398 ساعت 11:22
<<  1 2 3 4 5 6 7 8   
آرشيو اخبار
از تا