مهندس جعفری مدیر کل اداره امور اداری ,رفاه و پشتیبانی روز یکشنبه مورخ۹۹/۸/۱۸ از بخش های مخ" />  مهندس جعفری مدیر کل اداره امور اداری ,رفاه و پشتیبانی روز یکشنبه مورخ۹۹/۸/۱۸ از بخش های مخ" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید مدیر کل محترم امور اداری رفاه و پشتیبانی به همراه رئیس محترم اداره رفاه از مجتمع آموزش دکتر جوانشیر
بازدید : 124 18 آبان 1399 ساعت 20:14 شماره :78772

بازدید مدیر کل محترم امور اداری رفاه و پشتیبانی به همراه رئیس محترم اداره رفاه از مجتمع آموزش دکتر جوانشیر
 مهندس جعفری مدیر کل اداره امور اداری ,رفاه و پشتیبانی روز یکشنبه مورخ۹۹/۸/۱۸ از بخش های مختلف این مجتمع بازدید نمودند.در این بازدید دو ساعته بعد از گزارش آخرین وضعیت مجتمع توسط دکتر مقدسی,طی بازدید از فضاهای مختلف این مجتمع در پایان آقای جعفری جهت رفع مسائل ومشکلات وهمچنین ارتقاء کیفیت خدمات و لزوم تجهیز و افزایش امکانات رفاهی و پذیرش ظرفیت همکاران و در راستای برنامه هاو سیاست های سازمان مقرر شد پیگیری های لازم از سوی اداره کل امور اداری ,رفاه و پشتیبانی صورت پذیرد
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :