پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - همکاریهای آموزشی وترویجی فی مابین موسسه آموزش وترویج وزارت جهاد کشاورزی با دفتر آموزش وترویج سازمان جنگلها ومراتع
بازدید : 445 1 بهمن 1398 ساعت 11:22 شماره :68904

همکاریهای آموزشی وترویجی فی مابین موسسه آموزش وترویج وزارت جهاد کشاورزی با دفتر آموزش وترویج سازمان جنگلها ومراتع

جلسه همکاریهای آموزشی و ترویجی فی ما بین موسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی  با  دفتر آموزش و ترویج و مشارکتهای مردمی و مراکز آموزش سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور مورخ 98/10/30 با دستور جلسه پیگیری اقدامات لازم در قالب تفاهمنامه فی ما بین سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین مسائل مرتبط با آموزش ضمن خدمت کارکنان نظر تعرفه هزینه های مرتبط ، پایدار نمودن اعتبارات بخش آموزش کارکنان ، تقویم سال 99 و ... برگزار گردید .

 

فایل تفاهمنامه همکاریهای آموزشی وترویجی فی مابین موسسه آموزش وترویج کشاورزی با دفتر آموزش وترویج  ومشارکتهای مردمی سازمان جنگلها ومراتع

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/تفاهمنامه با ترویج.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/Capture.JPG 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :