پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فراخوان دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و روشهای مذاکره و میانجیگری در مدیریت پایدار منابع طبیعی از 98/11/5 لغایت 98/11/8 در مرکز آموزش دکتر جوانشیر برگزار میگردد
بازدید : 226 30 دی 1398 ساعت 15:26 شماره :68881

فراخوان دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و روشهای مذاکره و میانجیگری در مدیریت پایدار منابع طبیعی از 98/11/5 لغایت 98/11/8 در مرکز آموزش دکتر جوانشیر برگزار میگردد
/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/میانجی گری.doc
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :